Persondata

FORTROLIGHEDSPOLITIK – JM OPTIK

I JM Optik ved vi, at det er vigtigt for dig, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og videregivet, og vi sætter stor pris på din tillid. Her får du en beskrivelse af vores fortrolighedspolitik i forbindelse med behandling af personoplysninger om patienter/kunder og brugere af vores webshop og digitale tjenester.

Denne fortrolighedspolitik supplerer, men erstatter ikke, andre politikker og vilkår, samt gældende lovgivning.

dataansvarlig

JM Optik 
er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

JM Optik er et personligt ejet selskab og ejers af Steen Mortensen.

Vores kontaktoplysninger er:

JM Optik

SE-nr. 19933296

Odensevej 50
5471 Søndersø
Tlf.: 64 89 18 18
E-mail: kontakt@jmoptik.dk

Vi behandler følgende persondata

Når du agerer på siden behandles følgende personoplysninger: 

 • Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:
  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik og fødselsdato.
 • Vi registrerer følgende følsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelser, synskontrol eller købt et par briller eller kontaktlinser.
  • Helbredsoplysninger og CPR-nr.
 • Formål med behandling og retsgrundlag
  • Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.
  • Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler
  • Lov om medicinsk udstyr
 • Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser, hvilket sker for at kunne levere den bestilte varer.
 • Almindelige personoplysninger slettes 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.
 • Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller eller kontaktlinser er foretaget, af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside indsamler i nogle tilfælde vi følgende personoplysninger:

Når du bruger vores hjemmesider placerer vi cookies. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.

Du kan læse vores cookiepolitik her på https://jmoptik.dk/cookiepolitik-jm-optik/

MEDDELELSER OG MARKEDSFØRING

Hvis du giver samtykke, vil vi sende markedsføringsmateriale via e-mail og andre medier til dig. Du kan til enhver tid afmelde dig disse e-mails, f.eks. via afmeldingslink i meddelelsen, eller gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk